facebook

Regulamin sklepu

 1. Właścicielem Serwisu www.dom-plan.pl jest Biuro Projektowe Nasz Dom Krzysztof Błażewicz wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem NIP: 554-138-95-99 i REGON: 341502230, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul Szajnochy 14, które prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych w serwisie internetowym dom-plan.pl oraz w salonie w Bydgoszczy ul. Szajnochy 14
   
 2. Www.dom-plan.pl nie jest właścicielem prezentowanych w serwisie projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności danych dotyczących właściwości i jakości poszczególnych projektów
   
 3. Sprzedaż projektów odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Pracownią architektoniczną posiadającą prawo do sprzedaży projektu, a Użytkownikiem serwisu www.dom-plan.pl Kupujący nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.
   
 4. Zamówienia na Projekty przyjmowane są za pośrednictwem : - telefonu - pod numerem: 52 522 22 17 ; 534 536 958 - adresu e-mail: salon@dom-plan.pl ; projektgotowy@gmail.com
   
 5. Poprawnie złożone zamówienie zawierać powinno wszystkie niezbędne dane do jego realizacji tj.: - imię i nazwisko Zamawiającego (Kupującego) projekt gotowy, - adres do wystawienia paragonu lub faktury ( w przypadku osób prawnych dodatkowo nazwę firmy i NIP), - adres do wysyłki, - telefon kontaktowy, - adres e-mail, - nazwę projektu.
   
 6. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez serwis www.dom-plan.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży projektu architektonicznego.
   
 7. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia, nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim a w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych.
   
 8. Wszystkie zamówienia z serwisu www.dom-plan.pl są potwierdzane telefonicznie.
   
 9. Zamówienia poprzez drogę e-mail można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Natomiast drogą telefoniczną w godzinach urzędowania biura tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
   
 10. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
   
 11. Ceny Projektów, znajdujących się w ofercie serwisu www.dom-plan.pl, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów i wyrażone są w polskich złotych.
   
 12. Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje w ciągu trzech dni roboczych na adres zamawiającego po otrzymaniu wpłaty na konto.
   
 13. W przypadku płatności gotówką sprzedaż następuje w siedzibie Biura Projektowego Nasz Dom w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 14 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
   
 14. Sprzedający pokrywa koszty dostawy zakupionego projektu do Zamawiającego.
   
 15. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204) pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym.
   
 16. Przedstawiona oferta w serwisie www.dom-plan.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych.
   
 17. Wszelkiego rodzaju reklamacje można zgłaszać osobiście w siedzibie firmy, drogą e-mailową lub telefonicznie: 85-783 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14 e-mail: salon@dom-plan.pl ; projektgotowy@gmail.com tel: 52 522 22 17 ; 534 536 958
   
 18. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu projektu. Gwarantem jakości projektu jest jego autor, do którego zgłaszane będą wszelkie rozbieżności.
   
 19. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. rok 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy
   
 20. Dla pełnej wygody naszych klientów oferujemy możliwość zwrotu zakupionego projektu nawet do 30 dni (w zależności od wybranego typu projektu) oraz wymiany zakupionego projektu na inny projekt nawet do roku czasu.
   
 21. Szczegóły dotyczące zwrotu lub wymiany każdego projektu będą ustalane telefonicznie bądź drogą e-mailową. Warunkiem przyjęcia projektu jest jego zwrot w nienaruszonym stanie.
   
 22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
   
 23. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie www.dom-plan.pl
   
 24. Właściciel serwisu ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o planowanych zmianach na 30 dni przed wprowadzeniem poprzez umieszczenie infomracji w sposób czytelny na stronie głównej.
 25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Salon sprzedaży projektów
ul. Szajnochy 14
85-783 Bydgoszcz

salon@dom-plan.pl
52 522 22 17    534 536 958

 Wiosenna promocja!

Wiertarka udarowa skil

GRATIS
do każdego zamówionego projektu wiertarka udarowa SKILDRIL

Nie znalazłeś projektu?

Zadzwoń! jesteśmy przedstawicielem wszystkich biur projektowych w Polsce!

ZAPRASZAMY!

regulamin promocji *